Könyvtárhasználati szabályzat

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztrátorai és technikai dolgozói a nyitvatartási időben használhatják.
Minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni, ügyelve a csendre, biztosítva a nyugodt olvasást, tanulást. Az olvasóterembe a tanszereken (tankönyv, írószer) kívül más nem vihető be, ezért a táskákat a könyvtár előterében kell elhelyezni. A könyvtár egész területén az étel és italfogyasztás kerülendő. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

A beiratkozás módja:

 • A beiratkozáshoz egy elektronikus adatlap kitöltése szükséges, amelyen a tanuló legfontosabb adatai (név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, osztály) szerepelnek. A könyvtár a személyes adatok védelméről a jogszabályban megfogalmazottak szerint gondoskodik. 
 • Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására.
 • Minden beiratkozott olvasó köteles a könyvtáros felé jelezni, ha személyes adataiban változás következik be. 

A könyvtárhasználat módjai:

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével, és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát. Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók az alábbiak:

 • olvasótermi, kézikönyvtári könyvek
 • a folyóiratok legfrissebb számai

Az olvasók egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre is kikölcsönözhetik ezeket.

Kölcsönzés:

 • A könyvtár bármely dokumentumát csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni.
 • Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásba vétellel lehet.
  §  Az olvasók egyidejűleg maximum 8 könyvet, 6 hanglemezt, 6 hangkazettát, 3 hangzó CD-t, 3 CD-ROM-ot, 1 DVD-t és 4 videokazettát kölcsönözhetnek.
 • A könyvek kölcsönzési határideje 4 hét (a kölcsönzési idő két alkalommal meghosszabbítható).
 • A CD-ROM-ok, hangzó CD-k, DVD-k, videokazetták, folyóiratok kölcsönzési határideje 1 hét (a kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható).
 • A tankönyvek, tanulási segédletek, feladatgyűjtemények kölcsönzése szólhat egy teljes tanévre.
 • Tanév végén a könyvtári tartozásokat rendeznie kell az olvasóknak.
 • Nyári szünetre kötelező olvasmányok kölcsönözhetők.
 • A könyvtári dokumentumokra előjegyzés kérhető.
 • A könyvtár állományából hiányzó dokumentumokat a könyvtárostanár könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be.
 • A kölcsönzéskor a könyvtárhasználó kézjegyével igazolja a dokumentum átvételét.

A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok vagy és a technikai eszközök megrongálásával és/vagy elvesztésével okozott kárért.

 • A tanulók és a dolgozók tanuló illetve munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni.
 • A letéti állományért a dokumentumokat átvevő szaktanár anyagilag is felelős,
  ha az intézmény által biztosított hely vagyonvédelmi szempontból a dokumentumok tárolására alkalmas.

Az elvesztett dokumentumot a könyvtárhasználó az alábbi módon pótolhatja:

 • a dokumentum beszerzésével,
 • a dokumentum forgalmi értékének a megtérítésével,
 • a dokumentum másolási értékének a megtérítésével,
 • a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló tartalmú és értékű) dokumentum beszerzésével.

A pótlás módját a könyvtáros határozza meg.

A könyvtár igénybe vehető szolgáltatásai:

 • olvasószolgálat (bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatás, irodalomkutatás, esetenként témafigyelés),
  könyv, folyóirat, CD-ROM, DVD, hang- és videokazetta kölcsönzés,
 • könyvtárközi kölcsönzés,
 • egyéni és csoportos helyben használat,
 • kabinetekbe telepített letéti állomány,
 • könyvtárhasználati óra (könyvtárostanár tartja),
 • könyvtárra épülő szaktárgyi óra (szaktanár és a könyvtárostanár közös óravezetésével),
 • versenyfelkészítés (Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny),
 • programszervezés (rendhagyó irodalomóra, Népmese Napja, Iskolai Könyvtári Világnap, Teleki Blanka
 • emléknap, „Veszíts el egy könyvet” játék, kézműves foglalkozás)
 • Internet használat,
 • szövegszerkesztés,
 • fénymásolás (Az adott tárgyi feltételeken belül az iskola gyűjteményében megtalálható dokumentumokról - a megfelelő jogszabályok figyelembe vételével - másolatot is készíthet a könyvtárostanár. Az anyagok másolatát kölcsönözni nem szabad, csak oktatási segédletként használhatók.),
  szkennelés.

Az iskolai könyvár nyitva tartása:

Kölcsönzési idő heti 32 óra. Ettől eltérő nyitva tartás évenként kerül elbírálásra az igények szerint.

Hétfő:                         7.30-12.00                  12.30-14.30

Kedd:                         7.30-11.30                  12.30-15.30

Szerda:                       7.30-11.30                  12.30-15.30

Csütörtök:                  9.30-12.00                  12.30-15.30

Péntek:                       7.30-11.30                  12.30-14.30

A könyvtárhasználók kezdeményezhetik a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

Eseménynaptár

2024 Május

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
  
1
2
3
4
5
18
6
7
8
9
10
11
12
19
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
21
27
28
29
30
31
  
22
Könyvtári katalógus

Katalógus

Könyvtárfejlesztési pályázat 2015